Çiğ Sütte Sözleşme Dönemi Başlıyor

Çiğ Süt Tedarik Sözleşmesi Yönetmeliği uzun süredir gündeme gelen önemli haberler arasında yer alıyordu. Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdiği ortaya çıkan bu kanun ile birlikte çiğ sütün sanayi satışında sözleşme zorunluluğu olacak. Üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin elde edilmesi, arz ve talep dengesinin sağlanabilmesi için sözleşmelerin işe yarayabileceği söyleniyor.

Üreticiler ve üyesi oldukları üretici örgütleri ile alıcılar arasında imzalanan sözleşmelerin örnekleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde üretici tarafından çiğ sütün üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüğüne teslim edilecek.

çiğ süt fiyatları

Yeni Dönemde Neler Olacak?

İlçe müdürlükleri 5 iş günü içerisinde Bakanlık tarafından süt kayıt sistemine gelen sözleşmeleri kaydederek giriş yapacaklar. Teslim edilecek olan çiğ süt miktarının hijyenik şartlara uygun olarak üretilmiş olması ve sözleşmelerde yer alan tüm maddelere uyum sağlayarak üretilmiş olması gerekecek.

Teslim edilecek olan ve teslim alınacak olan çiğ sütün dönemleri asgari ve azami miktarlar olarak belirtilecek. Fiyat, soğutma, hizmet bedeli, kalite, muayene ve kabul şartları ile ilgili detayları yeni ödeme yöntemi belirleyecek.

Sözleşme içerisinde nakit avans ve çiğ sütün üretiminde yer alan girdilerin alıcılar tarafından üreticilere verilmesi de kanunlar çerçevesinde kararlaştırılabilecek. Bu dönemde avans tutarı ve girdi bedelleri süt tutar ücretinden mahsup edilebilecek. Süt üreticilerine kesif yemler verilmesi durumunda süt ve yem paritesinin 1.3’ün altında işlem uygulanmayacak.